Haminaan ollaan perustamassa Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskusta. Sen kärkenä on Suomesta puuttuva valtakunnallinen rauhanturvaamisesta kertova museo. Lisäksi perinnekeskus uudella toiminnallisella tavalla vaalii ja esittelee sotiemme veteraanien ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön perintöä.

Suomalaisen rauhanturvatoiminnan ja kriisinhallinnan historia on luonnollinen jatke itsenäisen Suomen maanpuolustukselle ja sen vapaaehtoistyölle. Perinnekeskusidea on nerokas oivallus vetää rauhanturvaperintö sekä alueen maapuolustus- ja veteraaniyhdistykset saman katon alle.

Perinnekeskuksen tiloiksi on suunniteltu keskellä Haminan varuskuntaa sijaitseva entinen toimiupseerikerho ja sen tontti. Vaikka hanke on vasta aloittamassa toimitiloihin tarvittavan rahoituksen hankintaa, on syyskuussa 2017 perustettuun Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskus ry:hyn liittynyt jo nyt yhdeksän jäsenyhdistystä.

Uuden yhdistyksen jäseniä ovat Suomen Rauhanturvaajaliitto, Kymenlaakson Rauhanturvaajat,   Haminan-Vehkalahden Sotaveteraanit, RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistys, Haminan Reserviupseerikerho, Kymenseudun Lottaperinneyhdistys, Haminan Maanpuolustusnaiset, Etelä-Kymen Kadettipiiri ja Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin ensimmäisessä vuosikokouksessa 8.1.2018 eversti Markku Hutka Ruotsinpyhtäältä. Toiminnanjohtajana on vuodenvaihteessa aloittanut, hankkeen valmistelua viime talvesta asti vetänyt eversti evp Vesa Kangasmäki Haminasta.

Hankeajatuksen toiminnallisuuden takeena on se, että perinnekeskuksen tilat ovat jäseniksi hakeutuneiden ja hakeutuvien alueellisten ja paikallisten veteraani- ja maanpuolustusyhdistysten käytössä kokoontumisiin ja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Niiden perinne-esineistön taltiointi ja myös esillepano vaihtuvissa näyttelyissä kuuluu toiminta-ajatukseen.

MPK:n Kaakkois-Suomen Maanpuolustuspiirin uusi Haminan koulutuspaikka ja sen toimisto on myös sijoittumassa perinnekeskuksen tiloihin.

Hankkeen uskotaan tuovan lisävetovoimaa Haminan seudun matkailulle. Perinnekeskus on saanut toiminnan käynnistämiseen Leader-rahoitusta Etelä-Kymenlaakson kehittämisyhdistys Sepralta. Avajaisia vietetään 2. elokuuta 2018 Hamina Tattoo –viikon aikana.

Haminan rauha, kaupungin vanha linnoitushistoria ja sijainti porttina Salpalinjalle antavat luontevan pohjan kehittää perinnekeskusta myös osana kaupungin ja koko Etelä-Kymenlaakson matkailutarjontaa ja elinkeinopolitiikkaa.

Uusi toimintamalli sopii sovellettavaksi muuallekin Suomeen vireyttämään ukkoutuvaa yhdistystoimintaa ja kunkin seutukunnan elämää. Hamina on nyt tässä edelläkävijänä paljon haltijana.

RVPK:n  hallitus 2018

Haminassa pidetyssä Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskus ry:n (RVPK) vuosikokouksessa puheenjohtajan lisäksi valiittin uusi hallitus kuluvalle vuodelle.

Kymenlaakson Rauhanturvaajien edustajina RVPK:n hallitukseen valittiin edelleen Kimmo Hakanen (varajäsen Ari Reijo) molemmat Kouvolasta, Lauri Sipari Haminasta (Terho Ahonen Miehikkälä) ja Susanna Lindemark Pyhtäältä ( Aki Laasonen Hamina).

Suomen Rauhanturvaajaliittoa yhdistyksen hallituksessa edustaa SRTL:n varapuheenjohtaja Esko Hakulinen Seinäjoelta (varalla Ilkka Koskinen Lahti).

Lisäksi RVPK:n hallitukseen valittiin muiden jäsenyhdistysten edustajina Matti Sahala (Juha Rantala), Eero Lauri (Raimo Hannula), Eeva Rautamaa (Saara Laine) ja Pentti Snygg ( Heikki Hokkanen).

YLE uutisoi verkkosivuillaan RVPK:n tiedotustilaisuutta laajalla jutulla: https://yle.fi/uutiset/3-10011762

 

SRTL:n liittohallituksen jäseniä oli paikalla kolme. Susanna Lindemark edusti tietytsi johtamaansa Kymenlaakson Rauhanturvaajia, Ilkka Koskinen (keskellä) valittiin hallituksen jäseneksi valitun Esko Hakulisen (oik) varajäseneksi.

Vesa Kangasmäki (vas) luovutti RVPK:n puheenjohtajan vastuun Markku Hutkalle ja siirtyi edellisen hallituksen päätöksellä yhdistyksen toiminnanjohtajaksi.